Beeldend coachen

ik duik onder
ik duik er in!

Individuele coaching.

Beeldend coachen is een laagdrempelige manier om met kinderen (maar ook jongeren en volwassenen) te werken aan meer zelfvertrouwen, weerbaarheid, betere regulering van emoties als boosheid, angst, verdriet. Ook geschikt bij eet- en slaapproblemen, negatieve overtuigingen en verwachtingen, echtscheiding, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, e.d.

Tekenen biedt een extra taal om je verhaal te vertellen: de beeldtaal! Dit is een universele taal om (onbewuste) gevoelens en processen vorm te geven.  Mooi of goed kunnen tekenen is niet van belang.

Als coach beeldend maak ik doelgericht en actief gebruik van de beeldtaal. Het kind dat bij mij komt of door een ouder of verzorger wordt aangemeld met een vraag, een klacht of een wens, gaat al tekenend zelf mee op onderzoek naar wat hij nodig heeft om van de vraag of klacht een positief doel te maken en hoe dat doel te bereiken.

(Voorbeelden van positieve doelen: “ik wil niet meer zo bang zijn om voor de klas te staan en een spreekbeurt te geven” naar  “ik wil voor de klas staan en vol vertrouwen mijn spreekbeurt  geven”.  Of: “ik wil niet meer steeds wakker liggen omdat ik bang ben dat papa en mama weer tegen elkaar gaan schreeuwen” maar “ik kan lekker slapen omdat ik weet dat papa en mama rustig met elkaar praten als ze het ergens niet over eens zijn”

Het doel van het kind kan  verschillen van het doel van de ouder.  Als coach bemiddel ik ook vaak tussen ouder en kind en zoek naar manieren om wederzijds inzicht en begrip te vergroten en beider belangen te behartigen.

Beeldend coachen is ook een prettige manier om gedurende een moeilijke periode wat extra steun en vooral zelfinzicht te krijgen in je situatie en leren hiermee om te gaan.  Het is een actieve manier om aan (zelf)onderzoek te doen. Het zelfhelend vermogen wordt aangesproken en geactiveerd.

Ieder traject start met een gesprek met de ouders/verzorgers ( afhankelijk van leeftijd) en een tekensessie met het kind. Hierin wordt het doel verder onderzocht. Daarna bespreken we gezamenlijk of een coachingstraject gewenst is. Er is geen enkele vraag te gek om te stellen; als ik geen ondersteuning kan bieden kan ik, indien gewenst, adviseren omtrent andere opties.

Veiligheid ( voor het kind) staat voorop. Na een aantal sessies bespreken we gezamenlijk het proces. Een sessie duurt ongeveer drie kwartier.

Coachen is geschikt vanaf ca. 8 jaar en kent geen leeftijdslimiet.                                                         Voor jongere kinderen zijn er andere vormen van begeleiding. Informeert u gerust.

Kosten:

Kennismaking en informatie:gratis.
Intakegesprek ca. 1 uur:  €25,00.
Coaching:  €40,00 per sessie van ca. drie kwartier, incl. 21% BTW en korte terugkoppeling ouders per mail.

Uitgebreide rapportage en/of overleg met derden: €40,00 per uur, incl. 21% BTW.

Groepswerk.

2017-01-22 14.34.42KICK-training.

KICK: Krachtig In Contact door Kunst.

Een kunstzinnige training voor kinderen vanaf 10 jaar, waarbij bewegingsoefeningen, verhalen en kunstzinnige werkvormen er toe leiden dat kinderen zich meer bewust worden van zichzelf en hun gevoelens en die bijdraagt aan versterking van sociale redzaamheid, sociale weerbaarheid en sociale competentie.
Er zijn 10-12 bijeenkomsten van ca. 1,5 uur en de training kan zowel voor een klein groepje als voor een (niet al te grote) klas, incl. eigen leerkracht,  worden ingezet.

Kosten: in overleg, waarbij meerdere factoren  meespelen, zoals groepsgrootte, participatie eigen leerkracht, reisafstand, materialen, etc.

Locaties:
Tekenbubbels , KICK-training en workshops geef ik op een vooraf bepaalde locatie, in mijn eigen atelier of in een school of ruimte in een stadswijk.
Coachingtrajecten kunnen in mijn praktijk plaatsvinden of in overleg op een andere locatie, b.v. school, ziekenhuis.